Wyprzedaż!
Zawody Psów Użytkowych

Zawody Psów Użytkowych K9 Thorn 2020

0001/20

Nowy produkt

ZAWODY PSÓW UŻYTKOWYCH K9 THORN 2020

20 Przedmioty

203,25 PLN

Zapraszamy zawodników i obserwatorów do uczestnictwa w wydarzeniu, które dokładnie sprawdzi przydatność użytkową i przygotowanie zespołu do pracy podczas specjalnych zadań obronnych w bardzo utrudnionych warunkach oraz sytuacjach ekstremalnych.
Prezentacja zawodników i losowanie kolejności - 28.08.2020 godz. 20:00
Data i godzina rozpoczęcia - 29.08.2020 godz. 10:00
Ogłoszenie wyników - 30.08.2020
Opłata startowa - 250 PLN / 60 EUR
Opłata po zamknięciu zgłoszeń - 300 PLN / 70 EUR
Nocleg i wyżywienie (2 x śniadanie, obiad, kolacja) O.W. Andrzejówka/płatne na miejscu - 200 PLN
Sędzia - Milan Frelich
Pozorant - Pavel Markusek, Dawid Skrzypek
Kierownik Zawodów - Dariusz Łuszcz
Opieka weterynaryjna - Magdalena Tomasikiewicz
Organizator - K9 Thorn
Zadania
1. Zatrzymanie pozoranta przez psa w wodzie 20 pkt.
2. Zatrzymanie pozoranta przez psa, pozorant stoi na nietypowej powierzchni 20 pkt.
3. Zatrzymanie pozoranta przez psa na podwyższonej niestabilnym podłożu 20 pkt.
4. Zatrzymanie pozoranta przez psa po zjeździe na linie 20 pkt.
5. Zatrzymanie pozoranta przez psa po przeszukaniu pomieszczeń 20 pkt.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, wypadki, zgony zawodników - ludzi i zwierząt.
2. Za wszystkie szkody spowodowane przez psa wobec ludzi i mienia odpowiada właściciel. Za ewentualne wypadki podczas
imprezy odpowiada przewodnik. Polecenia wydawane przez sędziego zawodnik wykonuje dobrowolnie i na własne ryzyko.
3. Zawodnik ma prawo opuścić zadanie i kontynuować zawody według własnego uznania.
4. Rezygnację z udziału w zawodach zawodnik zgłasza kierownikowi zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość pominięcia lub modyfikacji poszczególnych zadań ze względu na bezpieczny i
płynny przebieg zawodów.
6. Zażalenie na werdykt można wnieść na ręce kierownika zawodów (200 PLN) najpóźniej 15 min po zakończeniu spornego zadania,
jednak ostateczna decyzja sędziego nie podlega odwołaniu.
7. Suki mające cieczkę należy zgłosić podczas prezentacji i będą startować na końcu każdego zadania.
8. Do udziału w zawodach nie zostanie dopuszczone zwierzę poniżej 15 miesiąca życia. Wiek będzie weryfikowany na podstawie
paszportu i książeczki zdrowia psa.
9. Do czasu zamknięcia zgłoszeń należy podać informację czy pies będzie startował do rękawa ochronnego czy ubrania ringowego.
Nie będzie możliwości części zdań na rękawie i części na ubraniu ringowym.
10. W przypadku nie sportowego zachowania zawodnika lub złego obchodzenia się z psem zawodnik zostanie natychmiast
zdyskwalifikowany z zawodów.

KRYTERIA OCENY:
W przypadku równej ilości punktów na pierwszych trzech miejscach o wyższej lokacie decyduje ilość punktów przyznana w dyscyplinie nr 5.
Ocenie podlega szybkość, ciętość, chęć walki, siła ugryzienia i pełny chwyt.
Zwalnianie chwytu na komendę nie jest oceniane.
Działania psa są oceniane od momentu wysłania do zatrzymania pozoranta na polecenia wydane przez sędziego.
Na rozpoczęcie działań (kontakt z pozorantem) przewidziany jest limit czasowy 60 sekund po tym czasie zadanie jest anulowane (0 pkt.)
W przypadku jakiegokolwiek kontaktu przewodnika z psem po wysłaniu zadanie jest anulowane (0 pkt.)
Ugryzienie oceniane jest od momentu jego wykonania do czasu gdy pozorant nie przestanie walczyć.
W przypadku kiedy pies puści rękaw z jakiegokolwiek powodu albo z niego spadnie zadanie jest anulowane (0 pkt.)

Zgłoszenia
Numer konta Idea Bank
PLN: 97 1950 0001 2006 5510 4100 0001
Euro: PL70 1950 0001 2006 5510 4100 0002
SWIFT IEEAPLPA
Tel. English, Deutsch: +48 531 955 008
info@k9thorn.pl

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Zawody Psów Użytkowych K9 Thorn 2020

Zawody Psów Użytkowych K9 Thorn 2020

ZAWODY PSÓW UŻYTKOWYCH K9 THORN 2020

Related Products